Banner

PersonXXI - Noticias de personas para personas

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Home Gente y Cultura Herminio Álvarez Porto: Cosmopolita. Da terra e do mundo

Herminio Álvarez Porto: Cosmopolita. Da terra e do mundo

SwempreConectadoAFestaEACultura.CelebracionDaVidaO noso entrevistado de hoxe, percorreu moita Europa por razóns de tipo laboral, pero interesado en todo momento nas personas, e as súas claves. En particular a súa relixión e a súa cultura. A súa arte sempre, da que él é un notable activador. A unha mostra do noso interés, achegouse dunha forma afable ao noso caron.Conocíamolo na distancia media, pero "desconocíamos" a súa múltiple e variada e multicolor gama humana de rexistros

PERSON:-Hola. dinos o teu nome completo:

HERMINIO:- Herminio Álvarez Porto
PERSON: - Herminio, ti eres unha persona de largo recorrido. Estiveches en moitísimas partes, conoces e viviche moitas experiencias de moi variado tipo
HERMINIO: - Se pode decir que sí
PERSON:.- Unha das cousas que te enriquece é o de que te expresas con facilidad en varios … idiomas
HERMINIO: - Sí, por suposto. En castellano, galego, portugués, italiano, francés e alemán
PERSON:- Casi nada. ¡Fíjate ti!...
HERMINIO: - O que a vida me enseñou andando polo mundo
PERSON: - Sí, sí…
PERSON:.- Naceche en…? Porque non naceche , aquí, en Vigo
HERMINIO:Non, nacín en Salvaterra de Miño. No barrio da Pedreira
PERSON.-¿Canto tempo… desde qué ti naceches… ata que recordes… ¿????? Porque agora ti non vives en Salvaterra de Miño…
HERMINIO:.-Actualmente vivo aquí , en Vigo. Na rúa Pablo Iglesias… Pero bueno, despois de moitos anos. A miña vivencia e… , foi por todo o mundo. Cando tiña dous anos os meus país trasladáronse de Salvaterra de Miño a Vigo, a Matamá. A vivir nunha casa de alquiler en Matamá. Cando empezaba Citröen a súa presencia de fabricación de coches en Vigo.Pola construcción da súa primeira nave. Que a fixo unha empresa chamada José Parede ahí foi onde empezou a traballar en Vigo meu pai, construindo a primeira nave de Citröen. De ahí a un ano ou ano e medio pasamos a vivir a San Andrés de Comesaña. Por detrás da Abadía do difunto cura D. Camilo; o cura de San Andrés. Entre a Abadía e a casa de alquiler na que estábamos, que lle chamaban A Casa De María a coella había un muro divisorio. Un muro de pedra.

Entonces, pois miña nai –eu con tres anos, - … miña nai , eu con tres anos – por Navidades facía un rancho de reis, porque … éramos doce hermanos. Morreu un e quedaamos once hirmanos. E Ensaiabamos nun cubertizo que tiña alí,o lugar. Meus irmáns uns tocaban a gaita, outros tocaban a Caixa, eu como hirmán máis novo tocaba a pandereta
Nove homes e dúas mulleres.

PERSON:.- ¿tíñades instrumentos que lle chaman agora kazós,… que facían tuturu-ruru-tutururú… que se HerminioCosPais
facíaan con canos de cebola, ou con canas ás que se desplugaba e se lle deixaba una palleta,… ?

HERMINIO:.- Non. Eu tocaba a pandereta… En Tuy , na Catedral se convocara un concurso de xota e muiñeira. E a mín enchíame de orgullo que gañáramos un concurso de xota e muiñeira. Gañamos un concurso de xota e muiñeira diante do Obispo de Tui. Miña nai daquela xa me había comprado unas castañuelas, que aínda as teño. Cada Navidade, Logo có rancho de reis, íamos cantl-os reis por Matamá, Comesaña, Beade, Valladares,… e ata íamos , chegábamos a ir ata ao centro de Vigo. Eu que era o máis neno era o que pasaba a gorra, pasaba a pandereta.

Vivimos en San Andrés de Comesaña, e alí fun a escola. Logo trasladámonos a Matamá, cando eu tiña oito anos, porque meu pai xa comprou un terreno, e meus hirmáns como eran albañiles e así, fixeron a casa. E Entón fun a escola pública en Matamá hasta os once anos. Despois salín da Escola Pública e fun a Academias.A Academia Barreiro nas Travesas, e a Academia Valcárcel en Cataboi. E así fun a etudiar ata os catorce anos, en que me puxen a traballar. E me puxen a traballar porque os fins de semana, miña nai me daba un duro (cinco pesetas), e con elas iba o cine … das Travesas, miña nai dábame un duro ,-éramos once hirmáns - pero a mín non me chegaba, o duro porque outros compañeiros tiñan máis para gastar. E o duro non me chegaba. Entón púxenme a traballar.
Con catorce anos.

PERSON:.-En aquel momento a xente empezaba a traballar ós catorce anos. A xente que non estudiaba, que non tiña nas miras facer una carreira empezaba a traballar ós catorce anos…
HERMINIO: - Miña nai dábame un duro ou dous duros, porque éramos once irmáns –un morrera – e todol-os cartos facían falta na casa. E con eles, co ese cartos ía ó cine, ó famoso cine Travesas, daqueles tempos – o poleiro que lle chaamábamos nos – pero logo si querías tomar algo xa os cartos non me chegaban. E entón púxenme a traballar. Empecén a traaballar como todos, na construcción de pinche de albañil, despois caambiei a traballar nunha tenda, nun supermercado. Na calle Canceleiro. Entre García Barbón e Rosalía de Castro. Supermercados Tato.
EntreMozoEAdolescenteA primeira bicicleta que comprén , compréna coas prropinas que me daban as señoras. Despois aos quince anos fun a traballar a un taller de paragüeros, que había en Coya. Despois pasén a traballar a Calderería, en Astilleros Barreras. E alí votén ata os dezasete anos. Pero a mí nos dezasete anos Vigo facíaseme pequeño. Metéuseme entre ceja e ceja que Vigo facíaseme pequeno.
Entón eu xa traballaba e xa dispuña de dez duros, de vinte duros,… Ao facérseme Vigo moi pequeño,. Eu sentíame coma un paxaro dentro dunha xaula. E entón ocurríuseme ir á Emigración , e apuntarme para Alemania
Ao apuntarme para Alemania, cheguén á casa e conteíllo a meus país. Ao decirlle que me apuntara para Alemania, meu pai que era portugués decía … , decía que no. (Remedando…) …”e mais si, vocé é menor de edade,… e para vocé emigrar téñolle que firmar eu o pasaporte…” …
E entón eu decíalle… “pero papá vostede non comprende que a xuventude témonos que expandir, … temos que …Eu teño ganas de correr mundo, de mirar .. , non encasillarme aquí en Vigo,…
El decía, …”para emigrar téñolle que firmar eu o pasaporte”…
Eu decíalle que tiña ganas de correr mundo. Con esas edades pensamos comer o mundo, logo dáamonos conta que o mundo nos come a nos., pero entón eu decíalle : …”Eu quero correr aventuras… “
Marchén a Alemania. Ao final conseguín que meu pai me firmase , para irme (tras una larga historia que non ven ao caso)
Conclusión, que conseguín que meu pai me firmara o pasaporte… Marchén a Alemania. Eu sólo . Non tiña alí nadie da familia nin conocido, siquera. Con dezasete anos me fun a aventura. Sólo. Os amigos que tuven fíxennos no tren. Outros que coma eu iban tamén pal –á. Os amigos que tuven en Alemania foron os amigos que fixen indo no tren
Que daquela para chegar a Hamburgo , (a Hjamburg) tardábase no tren tres días e dúas noites.Os amigos que tuven foron os amigos que iban no tren para a misma compañía que iba eu a traballar.
Un pueblo chamado Papen Hoje, e a firma chamábase …Ti Mon Claud , Van Julen Ti Mon Claud. Escuela de plantas Van Julen Ti Mon Claud

PERSON:.-Escuela de plantas…
HERMINIO:.-Sí, Van Julen Ti Mon Claud (¿ …Ko, o Có…). Arriba de Hamburgo, Como a cuarente ou cincuenta kilómetros de Hamburgo
PERSON: Arriba de Hamburgo
HERMINIO: Sí, unha escuela de plantas. Que iso foi toda una historia… A historia é que eu apúntome na emigraciónHerminioRapazDaEscolaPublica
, e me dicen que vou traballar nun invernadero. Unha Escuela de Plantas que era un invernadero…Eu dígolle na emigración, ¿cómo un invernadero? E me dice a chavala, sí una escuela de plantas pero que era un invernadero. Con plantas , algún que otro abeto de navidad,…
Eu, pensaba ¡fenomenal”, un invernadero con plantas, un sitio cuberto, …
¡Ah!, pero sabías cal era o invernadero!...¿…? Un traxe de aguas e unhas botas de goma.¡Ese era o invernadero!... E os abetos de Navidad eran chopos que medían a seis,e a sete metros de altura,… que tiñas que mover. Entonces a gran desilusión ao chegar foi esa. En vez de espacio cuberto, e con plantas, unha barraca en donde convivíamos cinco ou seis, en literas, tres literas ou dobles literas para cinco ou seis personas en i en vez de plantas mover troncos , ter que mover troncos gordos de seis e sete metro de altura, nunha finca de un kilómetro e kilómetro e medio de ancho, vivindo en barracas.
De día comíamos todos xuntos, nun comedor central,despois descontábanolo do sueldo pero de noite tíñamos que facer de comer na habitación. Tíñamos una cocinilla, e alí os seis pois rancheábamos. O personal eran douscentas ou trescentas personas, pero facían equipos de oito personas ou parecido. Cunha furgoneta en cada equipo que ías a recoller , ou a plantar a una finca, ou descargar ao tren , ou trailers,…
No verano aínda no estaba mal. (Pero o verano en Alemania, dura un mes ou mes e medio)… Pero no inverno …¡mi madriña!...,aquello era un traballo moi duro. A vinte ou trinta grados baixo cero e chovendo e nevando, todo o día coa roupa de augas encima. E o peor era de noite. Na barraca. Como estabamos. Na barraca non había Water. E si tiñas que facer de vientre, con disculpas…, para ir a cagar, tiñas que salir a vinte ou trinta metros da barraca a facelo a intemperie por unhos tubos de , por uns colectores que pasaban por alí. A verdade é que si tiñas, si sentías a necesidade de cagar tiñas que pensalo dúas ou tres veces, para decidilo, e a rabiar a veces
PERSON: ¡Carallo Herminio, a verdade era que era moi duro…iso!
HERMINIO: ¡Moi duro!
PERSON: A xente iso, nono sabe. E decir nono coñece… na súa crudeza
HERMINIO::Moi crudo.E decir, había que traballar todo o tempo prácticamente cunhas botas de goma e unha roupa de auga. Para mín foi una experiencia moi traumática. Que eu vivín entre os dezasete e os dezaoito anos.
Porque eu fun para alí cunha idea… De que ía traballar nun invernadero. Toparme có que me topén foi algo inesperado
PERSON:.-: Comprendemos o duro da sorpresa
HERMINIO: Eu esperaba un invernadero, a cuberto e con plantas, algún abeto de Navidad e así. Pero toparme con aquilo ¡mi madre! ,… pero claro hubo que cumplir o ano de contrato…Hubo que augantar, o ano de contrato hubo que augantalo
PERSON: Que che tirou moito do corpo…
HERMINIO: Home claro, esfuerzo físico cantidá. Pódoche contar por exemplo unha anécdota; eu o principio non falaba nada de alemán, nino entendía. Eu a todo decía Ya, … ¡Ya, ya, ya….
Alí para decir sí, dices ya… entón eu decía ya, ya,… . Para todo “ya…”
PERSON:: Sí, si


HERMINIO:Unha vez viña o tráiler cargado de abetos, eu –arriba - collía os pinos así pola cucurucha e botáballos ao que estaba abaixo. O que estaba abaixo collíaos pola mazaroca, metida nun saco. Entón eu mandáballos para que o collera pola mazaroca. Pero eu oía que o encargado me decía, …”Herminio, ¡lanz->ame! (figurado) …¡lanz ->ame!
PERSON; Ja,ja …
HERMINIO: Eu decía,… sentía …”Herminio, lanz->ame! ¡lamz ->ame!...” Eu decía, sentía que tiña que lanzar, … EntreRapazEMozoCasiAdolescente.CoasLuciñasEncendidas
na ignorancia … sentía que tiña que ir máis rápido. “Herminio … ¡lanz ->ame! ¡lanz ->ame! Eu na ignorancia entendía que tiña que botar máis rápido, pero dalí a pouco volvía o encargado e pedía, Herminio ¡lanzame, lanz->ame! Eu de cada vez lanzáballe máis rápido, pero chegaba un momento en que xa non podía máis , que estaba reventado. Hasta que chegou un momento en que dixen ¡me cago na madre que paríu a un can! ¡Que lanz-ame, nin que lanz-ame, nin que lanz-ame!, nin que … porras de gaitas,¡eu estou reventado!
PERSON:: … Ja,ja,ja
HERMINIO:: …e entón o encargado a un que era andaluz e que levaba alí xa un tempo e entendía o alemán, o encargado lle dixo: …” Pedro, ….(**)… “
Díxolle que me explicara que lanz-ame sinificaba que lanzara máis despacio…
PERSON: Ja,ja,ja
HERMINIO:: …Entonces Pedró díxome: …”Herminio , o encargado díxome que non vayas tan rápido, ¡que vayas máis despacio!...Por iso che decía ¡lanz-ame! ¡Lanz-ame!
PERSON: Ja,ja,ja…
HERMINIO: ¡Joder , xa o podía ter dito antes!...
Porque estou reventado. Pero anécdotas desas, un montón. Porque ao chegar a un país extranxeiro, con dezasete anos e sin ter a máis remota idea do idioma. Porque eu ía co certificado de estudios primarios e o libro de escolaridá
Con dezaoito anos víñenme… O patrón díxome que si quería volver… Eu despois de vivir esa experiencia de todo un ano vivir e traballar a intemperie, según estamos contando con tanto frío… ¡No. No, no … Aquí ao fillo do portujés non o colles …
PERSON: Estabas queimado…
HERMINIO: …non, aquí ao fillo do portujés non o colles “¡nin en pintura!”…
PERSON: Ja,ja,ja
HERMINIO:Ao fillo doportugués,aquí non o colles.Non.Nin en pintura o colles
PERSON: Ja,ja,ja

¡Queimado quedache!
HERMINIO: Foi un desengaño , una desilusión,… unha experiencia ¡nefasta!. Porque con dezasete anos dícenme de ir a traballar para un invernadero, con flores e tal. E logo as flores eran toros de pinos de sete ou oito metros de altura!, o que máis había. E Enriba traballar á intemperie con 20 ou 30 grados baixo cero,… en barracas. En literas de dous,… ¡No, no , no. Alí non volvía!
Era un problema dos duros ir a cagar… Dábache para uns cálculos de moito mimo…

Alí tiñan que contratar peonadas, que non cagaran

PRÓXIMAMENTE CAPÍTULO II: ... emigrante en Suiza

De celebración en celebración. Lúcidamente. Sen perder pé nos imperios da razón. Usándoa en todo o que lle achegue a vida

 

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

ordenador

Ciencia y Tecnología

MICROBIOS QUE FAVORECEN ZÓNAS ÁRIDAS

DesiertoTabernasAlmeríaLa relación entre los microbios del suelo y las plantas favorece la resistencia del albardín en zonas áridas

Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Estación Experimental de Zonas Áridas, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha demostrado que la fuerte interacción entre las plantas y los microorganismos del suelo determinan la resistencia del albardín (una especie de esparto) en hábitats áridos y su gran capacidad para recuperarlos suelos tras una perturbación (como por ejemplo, el cese de la agricultura), en los ambientes áridos del sureste de España. Los resultados, publicados en la revista Journal of Ecology, contribuyen a entender la dinámica de la vegetación natural y a establecer planes de gestión en zonas áridas.

Leer más...
 
Material de construcción que crece como las plantas.

MaterialConstruciónCreceUno de los mantras de muchas disciplinas de artes marciales es utilizar la fuerza de tu contrario a tu favor. Y algo parecido es lo que proponen los investigadores del MIT en EEUU con el innovador material que acaban de presentar. Sin duda, el dióxido de carbono tiene muy mala prensa debido a que es uno de los principales culpables del calentamiento global, pero en este caso también es la clave para el desarrollo de un nuevo material extremadamente resistente al desgaste. El polímero sintetizado por los investigadores estadounidenses opera de una forma similar a las plantas, que utilizan el dióxido de carbono como reactivo en sus procesos de fotosíntesis.

Leer más...
 
Taxis-drones, ciencia ficción hecha realidad.

ITaxiDron1Hay dos motores en la sociedad que están llevando a la innovación a lograr hitos impensables, la sostenibilidad con su necesidad de crear medios de transporte cada vez menos contaminantes, y la autonomía de los dispositivos. Si a estos dos conceptos se les añades la guinda del pastel, la tecnología, ya tenemos un nuevo logro: taxis-drones, un servicio a punto de ponerse en marcha en Dubái que hasta ahora solo habíamos soñado en el cine.

Lo anunciaron ya hace algunos meses y parece que finalmente están en camino los taxis-drones en Dubái.

Leer más...
 

BRASIL

La Ballena Azul

BallenaAzulEl ministro brasileño de Justicia, Omar Serraglio, pidió a la Policía Federal que investigue el juego virtual conocido como “Ballena Azul” tras la alarma creada en las últimas semanas por las muertes de adolescentes presuntamente vinculadas a este fenómeno.

La decisión del ministro responde a una solicitud de varios diputados federales y del alcalde de Curitiba, Rafael Greca, que presentaron documentación sobre suicidios y autolesiones que involucran a adolescentes.Similar a un juego de rol, la “ballena azul” propone a los participantes 50 desafíos para cumplir y el suicidio es el último de la lista.

Los adolescentes reciben mensajes en su teléfono o en perfiles de Facebook para unirse a grupos cerrados y poder participar en el juego.
Entre los retos a ser superados hay algunos simples, como dibujar una ballena en un papel y otros más mórbidos, como cortarse los labios, hacerse un agujero en la mano, tatuarse una ballena en el brazo con una lámina o pasar 24 horas sin dormir viendo películas de terror.
La última voz de alerta en Brasil se alzó hoy en Manaos donde una madre ha denunciado que al menos doce jóvenes participan en el juego, según el portal G1.

Leer más...
 
Declive económico

micheltemerEl Gobierno de Michel Temer ha anunciado un retroceso del 3,6% en el PIB de 2016, un resultado muy inferior al previsto por los expertos

Sin superar la crisis política y económica que atraviesa desde 2013 –cuando surgieron las protestas contra el Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT)–, Brasil no consigue salir de la recesión, la más larga desde los años treinta. El Gobierno de Michel Temer anunció este martes el retroceso del 3,6% en el PIB de 2016, un resultado muy inferior al previsto por los expertos. Al anunciar el resultado, la coordinadora de Cuentas Nacionales del Instituto de Estadística, Rebeca de La Rocque Palis, señaló que «como el PIB cayó y la población aún está creciendo, tuvimos tres años de baja en el PIB per capita, una reducción del 9,1%, lo que significa empobrecimiento».

Leer más...
 

No data available
Vigo
--- °C
Weather details
iconoFacebook iconoTwitter iconoYoutube

Deportes

Partido Coruxo FC -Las Palmas Atlético (2 -1), en el Vao

KirianSorteandoAdversariosYGolDeRaulAlemanDelEquipoCanarioEnElPartidoCoruxoFC-LasPalmasAtleticoBuen partido de fútbol el disputado en el Vao en la mañana de ayer, domingo entre el Coruxo FC y el Las Palmas Atlético, con muchas alternativas en el juego y lances balompédicos. Comenzó adelantándose en el marcador el Las Palmas, con un gol de Raúl Alemán tras una brillante jugada de su jugador Kirian. Pero pronto primero empató y luego remontó el Coruxo. Situaciones ambas a las que accedió el equipo local antes del descanso.

Dos minutos después del gol del Las Palmas, igualó el marcador el Coruxo con un gol de Silva, de tiro raso que burló al portero Josep Martínez al colársele en la portería por su palo derecho Y poco antes de que el árbitro pitase el final de la primera parte, esto es en el minuto 42 del encuentro Manu Justo marcó el gol de la victoria local. Con disparo cruzado dentro del área que supera al portero canario

Leer más...
 
Campeonato Nacional de Liga. 2ª División B. CORUXO-Rápido de BOUZAS 0 - 0

Campeonato Nacional de Liga. Segunda División B. Vinicius puede entenderse jugador de la Categoría.

Imag0651MinLo mismo podríamos decir de Brais Méndez hasta hace bien poco. Jugador éste último marcador del gol que dio la victoria a la Selección Española en el partido España-Bosnia jugado hace unos días en las Islas Canarias. Y del que hizo especial mención el seleccionador Luis Enrique, destacando su aportación a la Selección absoluta de España. Y reflejo evidentemente de muchos jugadores de 2ª B, que le disputaron no hace mucho el balón en partidos (y ten con ten) de la Categoría.

Hay muchos jugadores jóvenes, con buen manejo de balón en la 2ª Categoría B, del fútbol español. Con todas las expectativas abiertas y lo que haya de ser, vaya a acabar siendo su ejercicio profesional en el Arte y Ciencias futbolísticas. A completar en España o fuera de ella, porque en este momento así vienen dadas. Y –por lo tanto - para toda la atención y seguimiento, desde ya; sin desmerecer `para nada a los mayores que completan en cada caso el equipo, también en subrayable y curiosa atención, en el conocimiento y manejo de las claves humanas nunca ajenas a los repercutidos , de curriculum de todo tipo de niveles, pero circulación personal aportando densidad, experiencia, impagable sabiduría, mil y un discernimentos personales para nada cuestión menor, y parte fundamental a barajar por los distintos cuerpos técnicos a fin de lograr el equilibrio que dé al equipo solvencia y fuerza, y lo disponga en el campo en los óptimos que más lo aproximen a los objetivos por alcanzar. Disfrute en el ejercicio profesional

Leer más...
 

CARTEL2