Banner

PersonXXI - Noticias de personas para personas

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Home Gente y Cultura Herminio Álvarez Porto: Cosmopolita. Da terra e do mundo

Herminio Álvarez Porto: Cosmopolita. Da terra e do mundo

SwempreConectadoAFestaEACultura.CelebracionDaVidaO noso entrevistado de hoxe, percorreu moita Europa por razóns de tipo laboral, pero interesado en todo momento nas personas, e as súas claves. En particular a súa relixión e a súa cultura. A súa arte sempre, da que él é un notable activador. A unha mostra do noso interés, achegouse dunha forma afable ao noso caron.Conocíamolo na distancia media, pero "desconocíamos" a súa múltiple e variada e multicolor gama humana de rexistros

PERSON:-Hola. dinos o teu nome completo:

HERMINIO:- Herminio Álvarez Porto
PERSON: - Herminio, ti eres unha persona de largo recorrido. Estiveches en moitísimas partes, conoces e viviche moitas experiencias de moi variado tipo
HERMINIO: - Se pode decir que sí
PERSON:.- Unha das cousas que te enriquece é o de que te expresas con facilidad en varios … idiomas
HERMINIO: - Sí, por suposto. En castellano, galego, portugués, italiano, francés e alemán
PERSON:- Casi nada. ¡Fíjate ti!...
HERMINIO: - O que a vida me enseñou andando polo mundo
PERSON: - Sí, sí…
PERSON:.- Naceche en…? Porque non naceche , aquí, en Vigo
HERMINIO:Non, nacín en Salvaterra de Miño. No barrio da Pedreira
PERSON.-¿Canto tempo… desde qué ti naceches… ata que recordes… ¿????? Porque agora ti non vives en Salvaterra de Miño…
HERMINIO:.-Actualmente vivo aquí , en Vigo. Na rúa Pablo Iglesias… Pero bueno, despois de moitos anos. A miña vivencia e… , foi por todo o mundo. Cando tiña dous anos os meus país trasladáronse de Salvaterra de Miño a Vigo, a Matamá. A vivir nunha casa de alquiler en Matamá. Cando empezaba Citröen a súa presencia de fabricación de coches en Vigo.Pola construcción da súa primeira nave. Que a fixo unha empresa chamada José Parede ahí foi onde empezou a traballar en Vigo meu pai, construindo a primeira nave de Citröen. De ahí a un ano ou ano e medio pasamos a vivir a San Andrés de Comesaña. Por detrás da Abadía do difunto cura D. Camilo; o cura de San Andrés. Entre a Abadía e a casa de alquiler na que estábamos, que lle chamaban A Casa De María a coella había un muro divisorio. Un muro de pedra.

Entonces, pois miña nai –eu con tres anos, - … miña nai , eu con tres anos – por Navidades facía un rancho de reis, porque … éramos doce hermanos. Morreu un e quedaamos once hirmanos. E Ensaiabamos nun cubertizo que tiña alí,o lugar. Meus irmáns uns tocaban a gaita, outros tocaban a Caixa, eu como hirmán máis novo tocaba a pandereta
Nove homes e dúas mulleres.

PERSON:.- ¿tíñades instrumentos que lle chaman agora kazós,… que facían tuturu-ruru-tutururú… que se HerminioCosPais
facíaan con canos de cebola, ou con canas ás que se desplugaba e se lle deixaba una palleta,… ?

HERMINIO:.- Non. Eu tocaba a pandereta… En Tuy , na Catedral se convocara un concurso de xota e muiñeira. E a mín enchíame de orgullo que gañáramos un concurso de xota e muiñeira. Gañamos un concurso de xota e muiñeira diante do Obispo de Tui. Miña nai daquela xa me había comprado unas castañuelas, que aínda as teño. Cada Navidade, Logo có rancho de reis, íamos cantal-os reis por Matamá, Comesaña, Beade, Valladares,… e ata íamos , chegábamos a ir ata ao centro de Vigo. Eu que era o máis neno era o que pasaba a gorra, pasaba a pandereta.

Vivimos en San Andrés de Comesaña, e alí fun a escola. Logo trasladámonos a Matamá, cando eu tiña oito anos, porque meu pai xa comprou un terreno, e meus hirmáns como eran albañiles e así, fixeron a casa. E Entón fun a escola pública en Matamá hasta os once anos. Despois salín da Escola Pública e fun a Academias.A Academia Barreiro nas Travesas, e a Academia Valcárcel en Cataboi. E así fun a etudiar ata os catorce anos, en que me puxen a traballar. E me puxen a traballar porque os fins de semana, miña nai me daba un duro (cinco pesetas), e con elas iba o cine … das Travesas, miña nai dábame un duro ,-éramos once hirmáns - pero a mín non me chegaba, o duro porque outros compañeiros tiñan máis para gastar. E o duro non me chegaba. Entón púxenme a traballar.
Con catorce anos.

PERSON:.-En aquel momento a xente empezaba a traballar ós catorce anos. A xente que non estudiaba, que non tiña nas miras facer una carreira empezaba a traballar ós catorce anos…
HERMINIO: - Miña nai dábame un duro ou dous duros, porque éramos once irmáns –un morrera – e todol-os cartos facían falta na casa. E con eles, co ese cartos ía ó cine, ó famoso cine Travesas, daqueles tempos – o poleiro que lle chaamábamos nos – pero logo si querías tomar algo xa os cartos non me chegaban. E entón púxenme a traballar. Empecén a traaballar como todos, na construcción de pinche de albañil, despois caambiei a traballar nunha tenda, nun supermercado. Na calle Canceleiro. Entre García Barbón e Rosalía de Castro. Supermercados Tato.
EntreMozoEAdolescenteA primeira bicicleta que comprén , compréna coas prropinas que me daban as señoras. Despois aos quince anos fun a traballar a un taller de paragüeros, que había en Coya. Despois pasén a traballar a Calderería, en Astilleros Barreras. E alí votén ata os dezasete anos. Pero a mí nos dezasete anos Vigo facíaseme pequeño. Metéuseme entre ceja e ceja que Vigo facíaseme pequeno.
Entón eu xa traballaba e xa dispuña de dez duros, de vinte duros,… Ao facérseme Vigo moi pequeño,. Eu sentíame coma un paxaro dentro dunha xaula. E entón ocurríuseme ir á Emigración , e apuntarme para Alemania
Ao apuntarme para Alemania, cheguén á casa e conteíllo a meus país. Ao decirlle que me apuntara para Alemania, meu pai que era portugués decía … , decía que no. (Remedando…) …”e mais si, vocé é menor de edade,… e para vocé emigrar téñolle que firmar eu o pasaporte…” …
E entón eu decíalle… “pero papá vostede non comprende que a xuventude témonos que expandir, … temos que …Eu teño ganas de correr mundo, de mirar .. , non encasillarme aquí en Vigo,…
El decía, …”para emigrar téñolle que firmar eu o pasaporte”…
Eu decíalle que tiña ganas de correr mundo. Con esas edades pensamos comer o mundo, logo dáamonos conta que o mundo nos come a nos., pero entón eu decíalle : …”Eu quero correr aventuras… “
Marchén a Alemania. Ao final conseguín que meu pai me firmase , para irme (tras una larga historia que non ven ao caso)
Conclusión, que conseguín que meu pai me firmara o pasaporte… Marchén a Alemania. Eu sólo . Non tiña alí nadie da familia nin conocido, siquera. Con dezasete anos me fun a aventura. Sólo. Os amigos que tuven fíxennos no tren. Outros que coma eu iban tamén pal –á. Os amigos que tuven en Alemania foron os amigos que fixen indo no tren
Que daquela para chegar a Hamburgo , (a Hjamburg) tardábase no tren tres días e dúas noites.Os amigos que tuven foron os amigos que iban no tren para a misma compañía que iba eu a traballar.
Un pueblo chamado Papen Hoje, e a firma chamábase …Ti Mon Claud , Van Julen Ti Mon Claud. Escuela de plantas Van Julen Ti Mon Claud

PERSON:.-Escuela de plantas…
HERMINIO:.-Sí, Van Julen Ti Mon Claud (¿ …Ko, o Có…). Arriba de Hamburgo, Como a cuarente ou cincuenta kilómetros de Hamburgo
PERSON: Arriba de Hamburgo
HERMINIO: Sí, unha escuela de plantas. Que iso foi toda una historia… A historia é que eu apúntome na emigraciónHerminioRapazDaEscolaPublica
, e me dicen que vou traballar nun invernadero. Unha Escuela de Plantas que era un invernadero…Eu dígolle na emigración, ¿cómo un invernadero? E me dice a chavala, sí una escuela de plantas pero que era un invernadero. Con plantas , algún que otro abeto de navidad,…
Eu, pensaba ¡fenomenal”, un invernadero con plantas, un sitio cuberto, …
¡Ah!, pero sabías cal era o invernadero!...¿…? Un traxe de aguas e unhas botas de goma.¡Ese era o invernadero!... E os abetos de Navidad eran chopos que medían a seis,e a sete metros de altura,… que tiñas que mover. Entonces a gran desilusión ao chegar foi esa. En vez de espacio cuberto, e con plantas, unha barraca en donde convivíamos cinco ou seis, en literas, tres literas ou dobles literas para cinco ou seis personas en i en vez de plantas mover troncos , ter que mover troncos gordos de seis e sete metro de altura, nunha finca de un kilómetro e kilómetro e medio de ancho, vivindo en barracas.
De día comíamos todos xuntos, nun comedor central,despois descontábanolo do sueldo pero de noite tíñamos que facer de comer na habitación. Tíñamos una cocinilla, e alí os seis pois rancheábamos. O personal eran douscentas ou trescentas personas, pero facían equipos de oito personas ou parecido. Cunha furgoneta en cada equipo que ías a recoller , ou a plantar a una finca, ou descargar ao tren , ou trailers,…
No verano aínda no estaba mal. (Pero o verano en Alemania, dura un mes ou mes e medio)… Pero no inverno …¡mi madriña!...,aquello era un traballo moi duro. A vinte ou trinta grados baixo cero e chovendo e nevando, todo o día coa roupa de augas encima. E o peor era de noite. Na barraca. Como estabamos. Na barraca non había Water. E si tiñas que facer de vientre, con disculpas…, para ir a cagar, tiñas que salir a vinte ou trinta metros da barraca a facelo a intemperie por unhos tubos de , por uns colectores que pasaban por alí. A verdade é que si tiñas, si sentías a necesidade de cagar tiñas que pensalo dúas ou tres veces, para decidilo, e a rabiar a veces
PERSON: ¡Carallo Herminio, a verdade era que era moi duro…iso!
HERMINIO: ¡Moi duro!
PERSON: A xente iso, nono sabe. E decir nono coñece… na súa crudeza
HERMINIO::Moi crudo.E decir, había que traballar todo o tempo prácticamente cunhas botas de goma e unha roupa de auga. Para mín foi una experiencia moi traumática. Que eu vivín entre os dezasete e os dezaoito anos.
Porque eu fun para alí cunha idea… De que ía traballar nun invernadero. Toparme có que me topén foi algo inesperado
PERSON:.-: Comprendemos o duro da sorpresa
HERMINIO: Eu esperaba un invernadero, a cuberto e con plantas, algún abeto de Navidad e así. Pero toparme con aquilo ¡mi madre! ,… pero claro hubo que cumplir o ano de contrato…Hubo que augantar, o ano de contrato hubo que augantalo
PERSON: Que che tirou moito do corpo…
HERMINIO: Home claro, esfuerzo físico cantidá. Pódoche contar por exemplo unha anécdota; eu o principio non falaba nada de alemán, nino entendía. Eu a todo decía Ya, … ¡Ya, ya, ya….
Alí para decir sí, dices ya… entón eu decía ya, ya,… . Para todo “ya…”
PERSON:: Sí, si


HERMINIO:Unha vez viña o tráiler cargado de abetos, eu –arriba - collía os pinos así pola cucurucha e botáballos ao que estaba abaixo. O que estaba abaixo collíaos pola mazaroca, metida nun saco. Entón eu mandáballos para que o collera pola mazaroca. Pero eu oía que o encargado me decía, …”Herminio, ¡lanz->ame! (figurado) …¡lanz ->ame!
PERSON; Ja,ja …
HERMINIO: Eu decía,… sentía …”Herminio, lanz->ame! ¡lamz ->ame!...” Eu decía, sentía que tiña que lanzar, … EntreRapazEMozoCasiAdolescente.CoasLuciñasEncendidas
na ignorancia … sentía que tiña que ir máis rápido. “Herminio … ¡lanz ->ame! ¡lanz ->ame! Eu na ignorancia entendía que tiña que botar máis rápido, pero dalí a pouco volvía o encargado e pedía, Herminio ¡lanzame, lanz->ame! Eu de cada vez lanzáballe máis rápido, pero chegaba un momento en que xa non podía máis , que estaba reventado. Hasta que chegou un momento en que dixen ¡me cago na madre que paríu a un can! ¡Que lanz-ame, nin que lanz-ame, nin que lanz-ame!, nin que … porras de gaitas,¡eu estou reventado!
PERSON:: … Ja,ja,ja
HERMINIO:: …e entón o encargado a un que era andaluz e que levaba alí xa un tempo e entendía o alemán, o encargado lle dixo: …” Pedro, ….(**)… “
Díxolle que me explicara que lanz-ame sinificaba que lanzara máis despacio…
PERSON: Ja,ja,ja
HERMINIO:: …Entonces Pedró díxome: …”Herminio , o encargado díxome que non vayas tan rápido, ¡que vayas máis despacio!...Por iso che decía ¡lanz-ame! ¡Lanz-ame!
PERSON: Ja,ja,ja…
HERMINIO: ¡Joder , xa o podía ter dito antes!...
Porque estou reventado. Pero anécdotas desas, un montón. Porque ao chegar a un país extranxeiro, con dezasete anos e sin ter a máis remota idea do idioma. Porque eu ía co certificado de estudios primarios e o libro de escolaridá
Con dezaoito anos víñenme… O patrón díxome que si quería volver… Eu despois de vivir esa experiencia de todo un ano vivir e traballar a intemperie, según estamos contando con tanto frío… ¡No. No, no … Aquí ao fillo do portujés non o colles …
PERSON: Estabas queimado…
HERMINIO: …non, aquí ao fillo do portujés non o colles “¡nin en pintura!”…
PERSON: Ja,ja,ja
HERMINIO:Ao fillo doportugués,aquí non o colles.Non.Nin en pintura o colles
PERSON: Ja,ja,ja

¡Queimado quedache!
HERMINIO: Foi un desengaño , una desilusión,… unha experiencia ¡nefasta!. Porque con dezasete anos dícenme de ir a traballar para un invernadero, con flores e tal. E logo as flores eran toros de pinos de sete ou oito metros de altura!, o que máis había. E Enriba traballar á intemperie con 20 ou 30 grados baixo cero,… en barracas. En literas de dous,… ¡No, no , no. Alí non volvía!
Era un problema dos duros ir a cagar… Dábache para uns cálculos de moito mimo…

Alí tiñan que contratar peonadas, que non cagaran

De celebración en celebración. Lúcidamente. Sen perder pé nos imperios da razón. Usándoa en todo o que lle achegue a vida

 

ordenador

Ciencia y Tecnología

Las personas con problemas de visión tendrán su propio lector electrónico

BraiBookUn innovador dispositivo permite leer cualquier archivo electrónico en formato braille prescindiendo de aparatosos libros en papel.

Las yemas de los dedos son una de las zonas del cuerpo con mayor número de terminaciones nerviosas. Esa sensibilidad y, por supuesto, el alfabeto desarrollado por Louis Braille en el siglo XIX, han permitido que generaciones de ciegos puedan tener acceso a la información escrita. El problema es que las obras impresas con el característico relieve braille no son precisamente lo que llamaríamos libros de bolsillo. Solo la edición de una novela breve como El principito requiere quinientos metros de papel.

Leer más...
 
Humedad, presión y temperatura medidos por un solo sensor.

SensorDesarrollan un sofisticado sensor que puede medir tres variables del entorno con una sola tecnología

Cuando pilotamos un coche en un juego de carreras, todos los parámetros son previsibles: sabemos cómo reaccionará el vehículo en caso de impacto o la velocidad a la que nos saldremos de la curva. Sin embargo, cuando se trata de un coche autónomo, la complejidad se multiplica exponencialmente: peatones que salen de ninguna parte, vehículos con maniobras imprevistas, condiciones meteorológicas que cambian radicalmente la maniobrabilidad… Se trata del mundo real, con todo lo que tiene de caótico e inesperado. Por eso, en la creciente digitalización en la que nos hallamos inmersos, con un papel cada vez más destacado del Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés), uno de los eslabones débiles de la cadena es la medición de todas esas variables. El reto de la era digital está en crear sensores cada vez más sofisticados para que esa información sea fiable.

Leer más...
 
Las plantas inspiran un sistema de desalación que solo requiere energía solar.

Oceano1Científicos italianos han anunciado un prototipo de desalación de bajo coste que se comporta como las raíces de las plantas.

Una de las escenas más paradójicas es la del náufrago que muere de sed… en una extensión infinita de agua marina. Por suerte, lograr desalar esas inmensas reservas de agua es posible ya desde hace muchos años. Sin embargo, el reto sigue siendo conseguirlo de manera barata y lo menos contaminante posible. Un grupo de jóvenes investigadores del Departamento de Energía del Politecnico di Torino en Italia acaba de poner su granito de arena para acercarnos más a esa realidad. Su solución se basa en la energía solar y en un dispositivo relativamente sencillo. Como muchas de las últimas innovaciones, se trata de una tecnología biomimética. En este caso con raíces, y nunca mejor dicho, en el mundo de las plantas.

Leer más...
 

BRASIL

La Ballena Azul

BallenaAzulEl ministro brasileño de Justicia, Omar Serraglio, pidió a la Policía Federal que investigue el juego virtual conocido como “Ballena Azul” tras la alarma creada en las últimas semanas por las muertes de adolescentes presuntamente vinculadas a este fenómeno.

La decisión del ministro responde a una solicitud de varios diputados federales y del alcalde de Curitiba, Rafael Greca, que presentaron documentación sobre suicidios y autolesiones que involucran a adolescentes.Similar a un juego de rol, la “ballena azul” propone a los participantes 50 desafíos para cumplir y el suicidio es el último de la lista.

Los adolescentes reciben mensajes en su teléfono o en perfiles de Facebook para unirse a grupos cerrados y poder participar en el juego.
Entre los retos a ser superados hay algunos simples, como dibujar una ballena en un papel y otros más mórbidos, como cortarse los labios, hacerse un agujero en la mano, tatuarse una ballena en el brazo con una lámina o pasar 24 horas sin dormir viendo películas de terror.
La última voz de alerta en Brasil se alzó hoy en Manaos donde una madre ha denunciado que al menos doce jóvenes participan en el juego, según el portal G1.

Leer más...
 
Declive económico

micheltemerEl Gobierno de Michel Temer ha anunciado un retroceso del 3,6% en el PIB de 2016, un resultado muy inferior al previsto por los expertos

Sin superar la crisis política y económica que atraviesa desde 2013 –cuando surgieron las protestas contra el Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT)–, Brasil no consigue salir de la recesión, la más larga desde los años treinta. El Gobierno de Michel Temer anunció este martes el retroceso del 3,6% en el PIB de 2016, un resultado muy inferior al previsto por los expertos. Al anunciar el resultado, la coordinadora de Cuentas Nacionales del Instituto de Estadística, Rebeca de La Rocque Palis, señaló que «como el PIB cayó y la población aún está creciendo, tuvimos tres años de baja en el PIB per capita, una reducción del 9,1%, lo que significa empobrecimiento».

Leer más...
 

No data available
Vigo
--- °C
Weather details
iconoFacebook iconoTwitter iconoYoutube

Deportes

Partido Celta - Girona 2-1

PartidoCelta-GironaDeComoUnEquipoSeMultiplicaLa conjugación Iago Aspas - Celta de Vigo- afición, logran una merecida victoria en el estadio municipal de Balaídos sobre el Girona, rival directo por mantener la categoría en la 1ª división del fútbol español. La afición con noción clara de lo que significa su implicación en momentos como los que está viviendo el equipo- por todo - no hurta su presencia y apoyo -y con las escenificaciones que hacen al caso y multiplican las voluntades se personó con prontitud, entusiasmo e identificación. Sin sombras. Para sumar todo positivo

Por otra parte el Celta cuenta con Iago Aspas,jugador talismán que cataliza en los restantes miembros de la plantilla, la intensa fe en la vistoria y enseña el camno del esfuerzo necesario para hacerla posible. Su bagaje de largo recorrido le dota de los registros necesarios para conseguir la inmersión deicdida en la Causa de los restantes compañeros. Y entre todos la optimización de eficiencias que concluya en resultado final favorable, y felices todos en el logro conseguido

Leer más...
 
Celta de Vigo 3-Villarreal 2 ¿De quién es el equipo?

PartidoCelta-VillarrealDeterminanteSignificativoCausaComunCiudadEl sábado se vió en Balaídos, Vigo de quién es el equipo representativo deportivamente de esta ciudad, y Causa primera común de la misma. En el fervor civil. En la pasión de ciudadanos y ciudadanas. En la identidficación colectiva, transversal y tácita, verdadera y sentida para indeclinable codo a codo anterior a cualquier tipo de comentario del tipo que a la postre pudiera desencadenar

... apareció en torno al motivo capital, el Vigo noble, en la identificación y disponibilidad de habilitada voluntad común; de afrontar conjunta y solidariamente la superación de dificultades de cualquier tamaño y naturaleza. Y ello más patente al inciar el raund en el aleatorio más difícil todavía: Dos desbarajustes antes de cojer el ritmo respiratorio y cardíaco que las circunstancias exigían.Pudieron haber puesto el empeño contra las cuerdas. Pero no. La determinación del esfuerzo necesario, estaba sólidamente tomada. Y a prueba de todo. Bien perfilado en el ánimo común, el mínimo común multiplicativo que había que alcanzar, y anterior a completar previo a derivación alguna a cualquier tipo de desfallecimiento.

Como queda apuntado el partido pruebe habilitadora de la Causa común en la encrucijada comienza muy cuesta arriba: A poco de iniciarse, en el minuto 11 Karl Toko Ekambi culmina una jugada trenzada del Villarreal superando a la aún descolocada defensa del Celta y endosándole un 0-1 y complicación añadida a las aspiraciones del equipo de casa. Y la cosa fue además a peor. Cuatro minutos más tarde fue el jugador del equipo forastero Alfonso Pedraza el que en repetición de la quiebra anterior del equipo local le endosa un segundo gol , y pone el marcador en un muy difícil 0-2 respecto a las pretensiones del equipo vigués, de colocar en esa jornada las primeras piedras para el dique de contención del muy indeseable descenso a la segunda división del fútbol español e internacional. Lo que suponía colocar a Vigo en la segunda división de ciudades del Planeta Tierra. En estos momentos.

Leer más...
 

CARTEL2