Banner

PersonXXI - Noticias de personas para personas

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Home Actualidad Solvencia Intelectual, para terapéutica racionalidade na Xestión pública (no de todos)

Solvencia Intelectual, para terapéutica racionalidade na Xestión pública (no de todos)

RubenPerezCorreaVoceiroDasMareasDeVIGOconMargaMigle-PERSONXXIObviamente na reconfiguración e apertura actual de vieiros ao futuro, non debíamos esquezer traer a colación reflexións de seres humanos solventes e no aquel de por nas mans das novas xeneracións e en uso de poder manexalas -e no municipalismo de forma directa- o que dan en refletir, en primeiro e personal implicarse o Voceiro de Mareas de Vigo, Rubén Perez e xa que logo o lider natural de Unidas-Podemos, Pablo Iglesias, así coma compañeiros e candidatos vari@s a xestión pública no novo ciclo do Concello de Vigo.(Vídeo no que remata a entrevista) E xestión que dea efectivamente compromiso có cidadán común, é decir, co mundo das persoas nas súas necesidades i expectativas:

PERSONXXI: Unidas-Podemos tivo varios problemas con equipos locales de As Mareas, por exemplo en Galicia. Iso fai que moita xente a vexa con desaxustes importantes que poidan inutilizar a súa presencia na política. Vostede é Voceiro do Grupo Municipal de Mareas de Vigo- ¿Cómo ve a situación?

RUBÉN PÉREZ:Na Marea de Vigo estamos todas as sensibilidades populares, estamos Podemos, Esquerda Unida,…EQUO, estamos nós. Debemos volver aos anos 2015, aos espazos municipais Apoiar a Pedro Sánchez. Debemos ter un bó consenso. A Marea de Vigo é un bó exemplo porque mantemos tódolos espazos . Cando por exemplo, nas europeas non o mantíñamos , nas municipais sí as atopamos.

PERSONXXI:¿Qué opina da limitación de mandatos? Moitos cidadáns están convencidos de que na actualidade ese é o quid da cuestión. E que os representantes da rúa, no poden deixar de ser calle. No poden convertirse nun corpo extraño ao que representan. Debera dárselle xestionar para o cidadán común que volverá a ser ao cabo de 4 ou como moito 8 años. E non para facer a súa “carreiriña” personal, e polo tanto andar máis en función do seu interés que no dos cidadáns. Sentir dos Indignados de orixe, e posición actual de vostede.

Rubén PÉREZ:
Estou totalmente de acordo ademáis o exerzo. O exerzo por Marea de Vigo.Que ten un código ético que obliga a limitar o tempo de representatividade; un código de mandato.Non podemos estar mais de 2 mandatos. Temos opción a un terceiro se o pide mais do 65% dos inscritos da Marea de Vigo. Eu sempre dixen que este que empeza sería o meu último mandato. Defensor de 2 e se o piden 3; se o pide a xente. Espero que non mo pidan porque eu levo 18 anos traballando na empresa privada e son militante dende os 18 anos e considero que ser cargo institucional ten que ser unha etapa moi concreta. O ser candidato de Marea de Vigo firmamos un trato que nos obliga a tal fin.

PERSONXXI:
Os cidadáns de Vigo parecen con pouca ou moi pouca confianza no fío que lles poida vir po-la ubicación do Partido Popular.

RUBÉN PÉREZ:
Podo entender que haxa unha certa desazón polo Partido Popular, porque o PP non ten proxecto para Vigo e independentemente de que Abel Caballero coíncida, ou coíncidira con nos, e de que no tema das auditorías das concesionarias públicas o PP votara con nos. -Cousa que non fai en ningún outro concello – Caballero otorga unha barra libre a concesión. A concesionaria.Eu,aproveito e tamén digo que as maiorias absolutas tamén se construen con moitos criterios que son para-políticos, é decir, con medo ao movemento veciñal (E redunda en feitos: fcompra de vontades, control absoluto dos medios inxectando diñeiro público para que Abel Caballero saia 8 veces nunha páxina e Marea de Vigo con 3 concelleiros non saia en un mes....)

Intentamos visibilizar propostas de interés para a cidadanía –sempre- …nas reds sociais, no tú a tú,… nas posición nas que para nos da máis fáciles transcerder. É certo que para nós unha alternativa é moi difícil de construila e require tempo Fixemos un esforzo no ano 2015, creo que agora sumándoa a Podemos e a ECUO faremos unha alternativa maior.De maior trascendencia Temos todo en contra, os medios, poderes económicos en contra, Citroen en contra. Prácticamente todo o que se move en Vigo dende o punto de vista sociológico do poder, intenta que nos non teñamos presencia. E seguramente moitas cousas faríamos mal. Sí que en Vigo intentamos buscar un espazo na esquerda sen ningún tipo de sectarismos, sin ningúnha interés de parte ou particular e mantemos o esprito de arranque…, vamos a traballar . ¿Qué pasa? Creo que Vigo vive un dos seus peores momentos. Anque a algún, fogonazos, destellos de lumes fatuos cheos de mentira e nada non llo pareza. Fogonazos de artificio ,a efectos reales absolutamente inservibles. Creo que a cidade foi crítica, en tempos. E que a xente tiña unha cultura moi crítica , pertinente e avanzada; todo iso está moi desaparecido.Desaparecido por completo. Gastar nunha praza 1.900.000 Euros , cunha rotonda con 4 fontes,… que piden 400.000 euros máis... ¿En axudas sociáis…? Moitísimo máis que o que se gasta en axudas sociais-razón de ser de todo estado- de todo municipalismo- atorar o público para toda situación de emerxencia…, moito máis que o que leva en axudas sociais, en todo un ano. Falta moita cultura crítica.
Onte me criticaban porque dixen que a Vigo lle vai pasar como o de Marbella o de Jesús Gil e Gil. Todo moi bonito, cidade cosmopólita,… E despois verase ao levantar a alfombra. Vigo ten unha autocomplacencia nestos momentos perigosa. Regalarse cunha parte-o que lle boten-  e olvidarse do resto... como non tuvo nunca. Visión de parte, e só pondo os focos nela autocomplacencia: que deberíamos evitar.


PERSONXXI: Por outra parte son moitos os cidadáns que quixeran poder confiar nunha alternativa distinta a do alcalde de Vigo Abel Caballero de xestión a entender dudosa respecto de :


a) .-1: Seguridade cidadán: Lémbrese o problemón vivido por moitos vigueses con motivo do Marisquiño da pasada edición, -menos mal que a marea estaba baixa, senón andaríamos lamentando outra cousa- , e agora mismo con problemas que saíron á luz estes días para a edición actual
O Concello emite autorización para o Evento.¿ Qué contempla isto?

. 2.-caídas de cascotes no Estadio Municipal de Balaídos, a amenaza que supón para as persoas, e o pouco que semella importar en rigor e profundidade o actual Abel Caballero. En outras festas
¿Poden estar tranquilos os vigueses que acuden a estas concitas? Non hai que facer mentes,polo que lamentar a posteriori… de vir mal dadas… ¿Cal é a opinión e a posición do grupo do que vostede é Voceiro ?


RUBÉN PÉREZ: Tema do Marisquiño. Temos tres administración con moito poder na cidade.S. Temos o concello , zona portuaria e zona franca que nunca foron capaces de porse de acordó ¿Por qué? Porque son contrapoderes. Onde nunha gobernaba o Partido Socialista , na outra o PP, e viceversa, sempre Si non son capaces de porse de acordo para gobernar na cidade, cando hai algún problema de seguridade, de uso xurídico, bótanse ao bulto uns dos outros. Para nós está claro, a zona que colapsa figura no plan de usos do porto. E como interacción de uso deportivo; ningún concello pode ter competencias do Nautico Deportivo. Na zona que colapsou , ten responsabilidade a Zona deportiva. Agora no tema de lexitimidade, referida a seguridade… é responsabilidade do concello. Eu se fose xuiz, repartiría responsabilidades entre concello e porto ao 50%. O que non é de recibo é que culpados uns se vaian de rositas os dous e coma se non fora con eles
Sobre a caída dos cascotes do Estadio de Balaídos dircir que unha estructura municipal e obsoleta dende o ano 1982, que o usou o Celta e que nunca puxo un duro, cando nos levamos mais de 20 millóns de Euros de inversión pública e directa para obras no estadio. Cando remate a rehabilitación por parte do concello por ser unha construcción pública e plan debera ser que en 20 anos, como tope, se dese en recuperala inversión feita. E non andar a facer rehabilitacións a cada paso, non.Primeiro un ano unha grada, despois outra ,….Facer a rehabilitación total do Estadio sería a mellor opción para evitar o que está pasando.
En canto a seguridade é o Concello quen ten o poder de coller unha empresa de ingeniería e que edite un informe de que non pode pasar nada.De xeito taxativo. Pero tense a capacidade de chegar a empresas que lle firman un papel diciendo que está ben, aínda que lle caía a lei toda encima.
Voltando ó tema do Marisquiño a xuiza di que se arranxe preventivamente, pero nin caso. Outra cousa é o mantemente por exemplo das táboas que é do concello , pero a infraestructura é do porto.


PERSONXXI:b) .-Despilfarro económico e medioambiental no tema da iluminación por exemplo da cidade en Nadal e outros eventos significativos


RUBÉN PÉREZ: En canto ao despilfarro económico que houbo no nadal pode decirse que non pasou dunha boutade, do sr alcalde;e non serviu para nada. Porque cando ti intentas facer unha campaña para consumo económico e o concello que poña recursos para que a campaña do nadal sexa mais atractiva, que merque mais xente, mercar no mercado local e polo tanto xerar mais emprego, só xerou un gasto .Foi un sistema de meter 1,5 millóns de Euros no centro entre a Porta do Sol e a O Marco, cáseque arriba en Gran Vía. O que fixo foi un efecto chamado “ A velas Luces” e houbo tanta aglomeración que nin a xente entraba a mercar. Falamos coas Federacións de Comercio de Príncipe, Trabesas, Calvario, a Federación de Vigo e todas concordan que foi un dos peores nadales a efectos de ventas e contratación de hai moitísimos anos. Non fai falla por tantas luces nun mesmo sitio. O turismo foi moito menos que en Coruña, Pontevedra comparando que nin invertiron nin un 20%. Estase a pechar moitos comercios, algún dos que leban mais de 20 anos. Non xustifica o gasto invertido.
A efectos de contaminación medioambiental, aínda que as bombillas lez son as mais ecolóxicas, a efectos de ter tanta luz no ceo é unha bomba. Hai astrónomos que quixeran poder verlo ceo dende as Illas Cíes , con Certificación Nacional, pois non se pode. Para os animais é negativo para a proliferación de animais. Non fai falla tanta iluminación lumínica, en países ti vas polo nadal e teñen luces tenue, con adornos de nadal. Nos votamos en contra do orzamento sobre este aspecto porque van cáseque 2 millóns de Euros.


PERSONXXI:
c).- Contraposición do que corresponde ao apartado anterior có que en alternativa se adica a algo tan fundamental na vida dos pobos como é a Cultura. Compre señalar o escaso e sen dubida insuficiente apoyo a grupos de creación e desenrolo cultural. Presencia ou ausencia representativa en actividades verdadeiramente culturais. Sinificamos a diferencia respecto
.-1: o noso veciño Portugal, ao respectoinfónica
.-2: No que respecta a múseca dunha forma seria. (En postos de traballo. E profesionalidade de fillos da zona). A Coruña, ten Banda Municipal de Múseca, e Sinfónica da Coruña;Santiago ten Banda de Méseca Municiapal, e sinfónicamente a Philarmonía de Galicia. Vigo tivo en épocas de maior efervescencia cultural, e naturalmente intelectual -o que non é pouca cousa, anque a mr Cayetano llo pareza- Banda Municiapal de Música. Vigo na actualidade non ten nada. Mantén-iso sí- aberto e atndido o circuito clientelar a chochistas vidos a menos, cáseque simplemente instalados: Miguel Bosé, Serrat, ...sí algún ten o seu detalle,... pero ... non cerran o conto da cultura, no que a da ben atendida
No eido musical Vigo, non ten nada. E Vigo moito menos que A Coruña e Santiago de Compostela, ao respecto dos Clásicos? Neste caso a Múseca…

RUBÉN PÉREZ:
Él como alcalde da para as Corais 300 mil Euros e para outras culturais, non da nada. Onde él poida presentalas co micro. Para o alcalde esto non ten sentido, exemplo: teatro, jazz.
Centros Culturais non teñen ningún sentido. Santiago ten Filarmónia porque non a financia o Concello de Santiago, a financia o Consorcio, que é un instrumento no que participa na financiación o Estado, o Concello de Santiago e Xunta de Galcia. O xestiona o casco urbano de Santiago pero tamén financia filarmónicas. Nos nunca entendimos como Xunta, o Estado e o concello non se poñen de acordo. Se Santiago ten o seu Consorcio ¿porqué Vigo non pode ter o seu consorcio que determinara diversas actuación culturais e con recursos do Estado?

PERSONXXI:
Outro tema controvertido e dudoso respecto da xestión municipal é o relacionado coa praia dos cans na Calzoa-Coruxo. ¿Qué pode decir como portavoz do grupo As Mareas Unidos Podemos de Vigo?

RUBÉN PÉREZ:

No seu día fixeron unha demanda importante. Vigo ten mais de 40 mil cans censados, isto crea un problema designando onde poden ir os cans ás praias. Outros resolveron aumentando o número de paias evitando maxificación de cans. E cando menos facendo estudos medioambientais ecolóxicos de cales menos se danan. Aquí non fixeron iso. Aquí se decidiu esta Praia por negación da que tiña que ser. Que era a último tramo de Samil. E todos estaban de acordó. Zona non habitada, non ten riqueza biolóxica coma a Praia de Calzoa. ¿Qué pasou?. Que en Toralla como viu fulanito, e menganito , non se pode facer. Nesa mesma semana cando se están preparando os informes o PP solicita que o Praia de Cans sexa o último tramo de Samil e o gobernó dí esta – a Calzoa- ¿porqué colleron esta? Polo criterio de fluencia de xente, criterios ambientais, censo que tiña. Por iso se meteo aquí. Cos informes de costas, de ecoloxistas , dí que esta é a única Praia que non debería ser unha “ Praia de Cans” pola influencia medioambiental. ¿Qué platenxamos nos? Enmendalo. Na influencia do verán, hai aquí mais de 2 mil cans, unha aglomeración. Soralla sería a Praia adecuada e cando menos abrir 5 e meter estudios ambientais, ecolóxicos que seguramente van excluir esta Praia.
Eso de que é incompatible a bandeira azul cunha Praia de cans é totalmente falso. Están adaptadas para eles. A Praia de Calzoa estaba para aves migratorias, sitio de descanso porque é unha Praia con pouca presencia humana e así elas poder descansar. Nos ímos aproveitar que hai un cambio de concellería, marcha Chus Lago que aportou ao medio ambiente de Vigo cero, nefasta xestión do zoo.Estivemos cos traballadores e aquello é infame, unha xestión nefasta. Teñen que restaurarse os paseos, as dunas,…ect como se está a facer en moitas praias urbanas.

PERSONXXI:
Situación non trivial é o que ten que ver cos problemas asociados ao funcionamiento e implicacions sobre a saúde das persoas da depuradora . Respeto de incidencias na saúd, nas inmediaciones, e ao mesmo persoal que traballa no servicio.
Repercusións médicas coñecidas? Sobre o entorno?... Relación Altas-Baixas sobre o personal e traballadores
¿Hay transparencia? Ocultamentos?....


RUB.EN PÉREZ:
Foi Pachi Vázquez como conselleiro de meioambiente co partido socialista e o BNG co bipartito dixo fora o RAMIN . E agora efectivamente o proxecto xa agotou e hai moitos vecinos lindando coa depuradora. Se lle prometeu unha pantalla vexetal e so hai unha fileira de 4 árbores. Cando na realidade non se cumprio. Teñen cheiros, vertidos de sulfhídrico. Que se o sulfhídrico se che sube polo sumidoiro queda ´pajarito´.


PERSONXXI:
Importantísima parte Do presuposto público tramitada para hogares infantiles ¿con qué resultados? ¿para favorecer aos acollidos ou perjudicalos con secuestros “interesados”? ,
cál es a opinión que entienden vostedes corresponde ao caso? E ainformación que poden ofrecer aos ciudadans para máis cabal posicionamiento e xestión da misma…

RUBÉN PÉREZ:
O primeiro programa de programación familiar foi Vigo. A programación familiar, con traballadores sociais. En Vigo faise con ´Crece´ que xestiona co concello que cando antes os traballadores ían ás 8 da mañá para ver se or rapaces ían a escola e agora os seus traballadores entran as 9, dicen que son horas veladas. A nós non nos gustan mais os programas públicos directos, mais que a intervención de Cáritas ou otras ONGS, sempre hai unha empresa detrás.

PERSONXXI:
Tema vivenda,…

RUBÉN PÉREZ:Nos somos partidarios da creación dun Parque Municipal de vivendas. Nas normas urbanísticas figura por exemplo, que o promotor lle ten que revertir ao axuntamento o 10% das vivendas contruidas. Iso quere decir que nun polígono en construcción de 670 vivendas, o promotor lle ten que revertir ao axuntamento o 10% das vivendas construidas que serían 67 que automáticamente pasarían a formar parte do Parque Municipal de Vivendas) desde as que atender circunstancias de precariedade familiar para as que agora mismo non hai nada. O concello o que fai en este momento é cobrar ese porcentaxe. A ver de qué maneira e con que tendas e trastendas.

Tamén se podería facer coma fixemos nos en Andalucía ate que Susana Díaz nos botou do goberno, da dotación dun Parque Municipal De Vivendas, o dereito de uso. Por exemplo durante dez anos. Sería unha boa solución en moitos casos

Tamén contemplamos Recuperar a Iniciativa Urbanística Pública. Que sea o propio Concello o que afronte o desenrolo e creación de chan e vivenda públicas. Iniciativa privada de Desenrolo Urbanístico, e tamén Pública

PERSONXXI: Empleo...

Rubén PÉREZ: Contemplamos asimismo neste apartado, a oferta de empleo público. Ao que somentes se opón verdadiramente o tripartito. Aquí de tan escasa significación como a que parece que vaia ter.O Axuntamente debe recuperar o nivel de empleo que tivo fai uns anos.

Na actualidade as Concesionarias de servizos municipales vulneran todo o relacionado có plan de ampleo asociado á Concesión.E non hai Auditoría de ningún tipo , que investigue e exixa o cumplimento das condicións pactadas na concesión.

A Concesionaria incumple as normas que fifuran nos plegos según as que se otorgou a Concesión, e non pasa nada. Hai manga ancha e posible arreglo

PERSONXXI:
Por último que lle parece necesario suliñar respecto da xestión de As Mareas de Vigo no ciclo que vaia a ser tras as eleccións deste próximo domingo:

RUBÉN PÉREZ:

Nós o que queremos que non haia unha mayoría absoluta que condicione calquera tipo de intervención política de Vigo. Se perdeu estabilidade no concello. Foi regular o reglamento do pleno para que nos non tivéramos acceso a expedientes. É máis, nós para ter acceso ao expediente da Praia de cans tivemos que esperar 6 meses. Por exe4mplo
Queremos recuperar certar zonas de democracia que existía. Poder facer calquer consulta. Nesta candidatura remata a concesión AQUALIA, VITRASA.Pensar, da para pensar que non estaría mal, por exemplo no caso da Auga revertir o servizo o de unha empresa pública. Aseguras empleo digno, e mellor servizo ó afrontalo tendo en conta o mundo das persoas, como mismo sucede no caso da clase profesional Sanitaria, fundamentalmente pública e cun moi bon grado de eficacia. Trátase de por en valor o emprego público e a eficacia da empresa Pública

 

ordenador

Ciencia y Tecnología

El CSIC participa en la iniciativa MAÑANA para resolver los retos del futuro de la sociedad

BombillasCon el objetivo de diseñar, divulgar y construir el futuro de la sociedad y centrándose en el crecimiento sostenible, la habitabilidad y el bienestar se celebra en IFEMA hasta el 14 de junio la primera edición de MAÑANA, una iniciativa que organizan IFEMA-Feria de Madrid y Barrabés.biz y en la que colaboran el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Autónoma de Madrid. El evento reúne a más de 6.000 personas y cuenta con la participación de científicos, empresas, emprendedores, fundaciones, start-up así como representantes de la administración pública que participan en ponencias, mesas redondas y talleres.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha inaugurado este miércoles el acto al que ha asistido el vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del CSIC, Jesús Marco.

Leer más...
 
5 innovaciones que le cambiarán la cara a la medicina

OjoBionicoOjos biónicos, wearables, impresión 3D... La tecnología no descansa en la mejora de nuestro bienestar.

Vivimos tiempos apasionantes en lo que a la evolución de la medicina respecta. Las terapias génicas prometen dar soluciones a enfermedades que hasta ahora eran incurables, mientras que la robótica ofrecerá unos niveles de precisión quirúrgica que eran impensables hace unos años. ¿Pero en qué otros campos se están produciendo innovaciones tecnológicas que determinarán la medicina del mañana? Estas son algunas de las líneas de investigación más interesantes.

Ojos biónicos
Existen audífonos para superar problemas auditivos, pero la ceguera sigue siendo uno de los grandes retos tecnológicos. Un grupo de investigadores de la Universidad de Minnesota acaba de dar un paso más hacia la creación de un ojo biónico que permita devolver la visión a los pacientes. Para ello, han recurrido a la impresión 3D, que permite imprimir circuitos electrónicos en superficies curvas.

Leer más...
 
Científicos logran por primera vez mantener un cerebro vivo fuera del cuerpo

CerebroHumanoTal vez el polémico científico Sergio Canavero, el mismo que ha afirmado desde 2015 que realizará el primer trasplante de cabeza de la historia y que ha sido largamente cuestionado por la comunidad científica, no esté tan equivocado después de todo.

Esto porque un equipo de investigadores de la Universidad de Yale asegura haber realizado con éxito experimentos en 200 cerdos, procedimiento que involucró mantener sus cerebros vivos hasta 36 horas después de ser decapitados.

La operación pudo resucitar los cerebros de los cerdos sin estar conectados a su cuerpo a través de un proceso complejo y delicado donde se empleó un sistema llamado “BrainEX”, que bombea sangre artificial rica en oxígeno a través de las áreas necesarias para mantener el órgano vivo.

Leer más...
 

BRASIL

La Ballena Azul

BallenaAzulEl ministro brasileño de Justicia, Omar Serraglio, pidió a la Policía Federal que investigue el juego virtual conocido como “Ballena Azul” tras la alarma creada en las últimas semanas por las muertes de adolescentes presuntamente vinculadas a este fenómeno.

La decisión del ministro responde a una solicitud de varios diputados federales y del alcalde de Curitiba, Rafael Greca, que presentaron documentación sobre suicidios y autolesiones que involucran a adolescentes.Similar a un juego de rol, la “ballena azul” propone a los participantes 50 desafíos para cumplir y el suicidio es el último de la lista.

Los adolescentes reciben mensajes en su teléfono o en perfiles de Facebook para unirse a grupos cerrados y poder participar en el juego.
Entre los retos a ser superados hay algunos simples, como dibujar una ballena en un papel y otros más mórbidos, como cortarse los labios, hacerse un agujero en la mano, tatuarse una ballena en el brazo con una lámina o pasar 24 horas sin dormir viendo películas de terror.
La última voz de alerta en Brasil se alzó hoy en Manaos donde una madre ha denunciado que al menos doce jóvenes participan en el juego, según el portal G1.

Leer más...
 
Declive económico

micheltemerEl Gobierno de Michel Temer ha anunciado un retroceso del 3,6% en el PIB de 2016, un resultado muy inferior al previsto por los expertos

Sin superar la crisis política y económica que atraviesa desde 2013 –cuando surgieron las protestas contra el Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT)–, Brasil no consigue salir de la recesión, la más larga desde los años treinta. El Gobierno de Michel Temer anunció este martes el retroceso del 3,6% en el PIB de 2016, un resultado muy inferior al previsto por los expertos. Al anunciar el resultado, la coordinadora de Cuentas Nacionales del Instituto de Estadística, Rebeca de La Rocque Palis, señaló que «como el PIB cayó y la población aún está creciendo, tuvimos tres años de baja en el PIB per capita, una reducción del 9,1%, lo que significa empobrecimiento».

Leer más...
 

No data available
Vigo
--- °C
Weather details
iconoFacebook iconoTwitter iconoYoutube

Deportes

Champion League. Dominio del fútbol inglés,final con arbitraje que influye en el resultado

Llegan a la final de la Champion League dos equipos ingleses cuando son los ingleses los clubs con mayores presupuestos del fútbol mndial. Hasta aquí todo de lo más prosaico. ¿Manda don Dinero? ¿Cuando no, en el mundo del fútbol? El fútbol inglés gasta más dinero que ningún otro, en estos momentos y los resultados no parecían hasta esta edición acordes con el montante económico puesto en la balanza por unos y otros.

Era pues más poética la competición en ediciones anteriores. No es que los equipos que la ganaban fuesen lo que se dice pobres, pobres de pedir. -Esto es fútbol Sres, y a nadie pilla de sorpresa- en todas partes suben a lo más alto en el escalofón, no médicos, o científicos en general de más notable aportación al interés de la humanidad, en su conjunto, sino gentes aclamadas por las muchedumbres en fiebres colectivas, de sácame acá esas prisas por lo bueno, que yo opto por perder el tiempo como los demás en estos momentos por tal cual tontería en la cual andamos todos (o muchos, agarrados en sus cataplines cerebrales por a ver a qué tontería nos dedicamos finalmente en esta o aquella parte del mundo sin empacho) porque a eso andamos en el pijo juego de caernos bien unos a otros. En el mismo tipo de compulso enroscamiento. Es casi cosa de por donde caen aquí los orgasmos. Y qué atención y entimistamiento los desencadena con liberación de las dopaminas correspondientes. Mientras no agotan la sorpresa y el recorrido. Que tendrá como todo lo entrevisto agotado ciclo.En esta clase de enganches y desenganches

Es el caso que llegaron a la final, de forma un tanto inesperada pero según se vea merecida, dos equipos ingleses: El Totenham, y el Liverpool. Final que tuvo lugar ya entre ellos en el Wanda Metropolitano, de Madrid. Muchos miles de entusiastas ingleses se dieron cita en la Capital de España, para vivir 'in situ' la final, y la emoción de la final en la capital de España. Verbena previa de todos y apoteosis final de una de las partes, en el acontecimiento y la visita. Pero todo eso y el resultado obedeció a cuestiones y valores objetivamente futbolísticos? Aparecen resoluciones del protocolo balompédico hartamente discutibles de gran incidencia en el resultado. En el mundo sajón, las apuestas son algo extendido, y de control difuso. No se puede afirmar que hayan tenido que ver con el resultado. ¿Se puede negar?

Leer más...
 
At. Bilbao 3 -Celta de Vigo 1

AtBilbao3CeltaDeVigo1Partido muy importante para los dos equipos. Para el atlético en aras a su inclusión en Europa, y para el Celta de Vigo por lo que afecta a su permanencia en la 1ª división del fútbol español. Fue el Bilbao el que más empeño puso en llevar a su rivera la suerte del encuentro, y el Celta de Vigo el que jugó como si nada tuviese que perder en ello. El Bilbao alcanzó su objetivo y venció merecidamente. Con resultado final de 3 a 1, campeando en su marcador. Los tres puntos en litigio se quedan esta vez en el país vasco

La primera parte fue de claara superioridad del atlético de Bilbao. En el juego y en el marcador. En el minuto 15 de Penalti Raúl García fuerte y al centro consigue el primer gol.Rubén Blanco se estira hacia uno de los laterales. En el minuto 16 el mismo Raúl García en no muy feliz intervención de Rubén Blanco. Finalmente en el minuto 39 de la primera parte anota Williams en gran error de Rubén Blanco. Con el resultado de 3 a 0 , concluye la primera parte.

Leer más...
 

CARTEL2