Banner

PersonXXI - Noticias de personas para personas

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Home Actualidad Antonio Araújo Quintas, como representante do partido Manifiesto Miñor no concello de Gondomar

Antonio Araújo Quintas, como representante do partido Manifiesto Miñor no concello de Gondomar

AntonioAraujoQHoxe ímos entrevistar ao candidato dun dos partidos que se presenta no concello de Gondomar.

A súa andadura no goberno xa leva uns anos de traxectoria. Falamos de Antonio Araújo Quintas, presidente de Manifiesto Miñor. Partido que lle gustaría dar aos gondomareños/as o que realmente lles pertenecen. Os servicios mínimos que deben ter no actual século e polos cales él e o seu equipo cree que é o fundamental en Gondomar para mellorar a calidade de vida de e para o pobo.

Con el falaremos de Ordenación de Territorio,cómo foi e cómo debería ser, co seu clásico saneamento que en moitos fogares non teñen. Diranos cal sería a mellor solución para os animais que polo pobo habitan abandoados, ónde e cómo deberían estar, que infraestructuras deberían ter. Dos nosos maiores polo consecuente a igualdade de xénero, ata dónde se fixo e qué se pode facer. Todo un clásico¿, o Polígono da Pasaxe , terá cabida nesta entrevista. ¿Quén e cómo resolver esta inquietude?E como tema de actualidade , como non, o medio ambiente, non por ser o último será menos importante.

Dedicación totalmente satisfactoria para o progreso que está por vir. Sen olvidar que non existen cidadáns de primeira nin de segunda. Que o futuro preocupa. ¿Será esta a decisión definitiva? Coñeceremos que nos pode contar dende a súa experiencia no goberno. Inquietudes. Cordialidade e futuro para un pobo de Gondomar

Person: Sr Araújo Quintas, como imaxinamos que ten unha axenda moi apretada , agradecerlle por adicarnos parte do seu tempo.

Sr Araújo: grazas a vos, porque nin tódolos días a un fanlle una entrevista e é un pracer.

Person: Temos entendico, por distintos medios de comunicación, que houbo un bipartido que en todo caso foi abaixo. ¿ pode comentarnos sobre o caso?ManifiestoMiñorEquipo

Sr Araújo: Manifiesto Miñor é un organización política de efecto comarcal implantados nos tres Concellos do Val Miñor .E ainda, que con moitas dificultades e distintas maneiras de gobernar, nos queríamos respetar o pactado. Gobernar a tres, porque o pobo así o quixo. Pero o cabo de dous meses só quedamos o PSOE e nos, Manifiesto Miñor. Que mais tarde ,o Sr. Paco Ferreira como alcalde de Gondomar, decide expulsarnos do goberno vendo que non íamos marchar.

Person: ¿Qué opina da limitación de mandatos? Moitos cidadáns están convencidos de que na actualidade ese é o quid da cuestión.Os representantes de a pé de estrada, non poden deixar de ser de estrada. Non deberían esquecer de onde veñen e cál é o seu cometido namentras gobernen. Porque o mandato debería ser de catro anos e como moito ata oito. Para non facer da súa faceta de representante, un posto na competición por conservalo, esquecendo que eles tamén son cidadáns, que están ahí polo pobo e non polo seu beneficio. Polo tanto non esquecer a súa función como representantes dun colectivo.

Sr Araújo: É un sistema tan lexítimo e tan democrático coma outro calquera. Porque na democracia o que impera ou debería imperar é o voto dos cidadáns. Creo que a un político quen o debe valorar ou retirar, no seu traballo, son os cidadáns. Cada catro anos ti te examinas, e se non cumpriches, pois fora. Ahora tamén, é certo que en determinadas culturas políticas en determinadas sociedades pódese producir iso que ti dis. Acaparar poder, de defender o téu cargo no canto de defender o común. Entón iso pode ser unha medida correctora. Agora ben, ¿quén nos garante que un político que acaba de chegar vai ser mellor polo feito de ser novo no cargo, respecto de outro que se vai? Teño as miñas dubidas. Nas sociedades modernas pero tamén nas sociedades antigas e no mundo da empresa por por un exemplo fora da política, a experiencia é algo moi valorado. Creo que é o mais valorado. Entón, ¿porqué renunciar a un gobernante, que ten experiencia, que sabe gobernar e que é un bó gobernante? mentres a xente o vote. É algo que non me preocupa. En todo caso, si houbese que reformar algo do sistema electoral eu sería mais partidario de que limitar os mandatos, ir por outro tipo de propostas como listas aberta,….no ámbito municipal. O mellor, se cadra noutro ámbito mais amplo, sexan os presidentes do goberno, presidentes da república,etc. O mellor igual sí. Porque o poder que acumula un presidente do gobernó é inmenso, e o poder dun alcalde do pobo realmente o poder é mínimo. É maís , creo que o mellor podería darse o caso en situacións de concellos moi despoboados que si implantas a norma de non repetir , non terías candidatos.

ManifiestoMiñor
Person:
O actual Plan Xeral segue paralizado. ¿Qué nos pode comentar?

Sr Araujo: É un asunto lamentablemente recurrente en tódalas campañas electorais dende os últimos 15 anos mais ou menos. O chamado Plan Xeral de Ordenación Municipal, vai moito mais alá do que é a parte edificativa. O plan é unha ordenación do territorio onde vivimos. Haí está todo, dende as zonas que queremos protexer, qué tipo de edificación queremos facer, ónde , viais, protección, movilidade, patrimonio,endográfico, histórico ,…..

Como fun concelleiro de goberno de urbanismo e medio ambiente, ata que nos expulsaron, é un tema que teño mais tratado. Era unha basa que había que sacar adiante. Cando entramos no 2015 o goberno do PP deixara listo para aprobación inicial pero que fora feito a correr e as presas. Polo cal era un plan con aspectos moi negativos. Negativos me refiro en canto a modelo urbanístico que era por exemplo:

-Pretendíase que fora un plan de ordenación do núcleo. Inzar a Gondomar con urbanizacións. Como once urbanizaciñins en todo Gondomar. Iso leba que cando ti entras dentro, ti non podes edificar cando nin cómo queiras. Senón que ten que ir a un sistema determinado de urbanizar e quen ten mayoría, impón o seu criterio.

-Para nós o rural ten que ser o rural, non con urbanizacións que desvirtúan o rural, eso sí con servicios e calidade de vida.

O que fixemos foi correxir ese e outros tipos de cousas que eran un pouco disparatados. Fíxose un borrador. Foi lebado a debate público polas parroquias.

Namentres a empresa que lebaba eso era “Entisa” que foi comprada polos chinos e prescinden dese departamento. Quedamos atrapados sobre 21 ou 22 concellos en toda Galicia, entre eles Gondomar, Vilagarcía, Silleda, Nigrán,….concellos importantes. Despois de presionar nos novos donos de Entisa, aceptaron que ese equipo redactor que eles tíñan constituído, se conformasen con un ano de traballo constituída polo mesmo equipo que o lebaba. Fíxéronlle unha cesión dun ano de traballo. Nese tempo foron perdidos cinco meses.

Despois viu un segundo problema: a vixencia do contrato que Gondomar tiña con Entisa. Haí empezamos os choques serios dentro do goberno. Eu non estaba disposto a xogar e facer política barata con toda esa historia. Dende a parte da alcaldía empezou a torpedearse esa xestión i empezaron a facer informes dos técnicos municipais que decían que non estaba en vigor. Cousa que eu sabía que non era certo. Que logo, os mesmos técnicos, desmentiron.....

Person: Por outro lado, sábese que a protectora de animais ten asignado una parcela para tales colectivos, que de momento o Sr Ferreira, puxo os seus medios para resolvelo problema. Aínda que a directora de Bai.Sen Pulgas comunica que é unha solución a corto plazo.

¿Qué pensa facer Manifiesto Miñor?Perros

Sr.Araújo: O distintivo da nosa candidatura é que as persoas que a formamos estamos en varios movementos socias, Comunidades de monte, de augas, anpas, xubilados, cultura,…. E tamén levamos activistas e animalistas. O concello ten que atender esta demanda social, porque efectivamente as sociedades modernas tamén se distinguen polo trato que se lle dan aos animais.E os Concellos debemos reflectir esa demanda social que existe. Temos que elaborar convenios tratados económicamente, sobre todo, con estabilidade no tempo coas protectoras de animais porque somos conscientes que son estas porque:

primeiro son sen ánimo de lucro e saben cómo tratar a eses animais. Que deben estar ben tratados.

O que temos que facer é conveniar con tódalas protectoras de animais garantíndolle uns cartos no establemento do tempo para que eles poidan desembolvelo seu traballo. Recollelos, sanealas, castralos,…podendo así controlalos e saneando.

Person: Falemos agora de benestar social.Está comprobado que España é un dos países con tendencia ao aumento de persoas maiores e dependentes. O nivel de vida aumenta neste colectivo e precisa duns servicios que na actualidade igual non está totalmente satisfeitos ¿Pensa, Manifiesta Miñor, arreglar esta situación dos de agora e dos que veñen, que serán mais

Araújo Quintas: Esa tamén era un área que estaba no noso grupo, xunto con urbanismo, comercio, turismo eran áreas que nos estimábamos. En benestar social multiplicouse mais que por dez os cartos que ata ahí se adicaban. Nos estamos supostamente nunha zona rica. Non é certo. A sociedade nosa vemos as necesidades básicas que hai. Hai pobreza coma en todas partes. Hai pobreza enerxética que repercute nos menos. Hai traballadores pobres,…Si hai que volver multiplicar por dez os investimentos, haberá que facer. Votar man dos maiores que non poden chegar a fin de mes. Tamén dos que axudan a manter na rede familiar. Outras non teñen que nas atendan. Ou aquelas persoas (sobre todo as mulleres) que por atender aos seus maiores no poden facela súa vida non teñen igualdade. E na medida en que ti invirtes cartos na cuestión social creando elementos de axuda, centros de día ou residencias da terceira idade públicas alivias sobre todo que as mulleres poidan ter a súa vida. Laboral, familiar, independente,…. Todo está entrelazado. Nos tiñamos un programa na construcción dun Centro de Día para Gondomar, estivemos a punto de facelo. Era un convenio cunha cooperativa e quedou claramente “No Caixón” pola negativa do alcalde de Gondomar. Eso houbera sido unha axuda tremenda para estas persoas.

Person: Falaba antes dos traballadores que hai pouco traballo. Venme agora a mente o Polígono da Pasaxe. ¿Qué pasa co polígono?

Antonio Araújo Quintas: O polígono é un clásico, todo o mundo ía resolver. Sí que se avanzou tendo en conta que lebaba 40 anos ahí a monte, sí que se avanzou. No 2009, cando eu estiven de alcalde, viu por primeira vez en 40 anos, a conselleira de vivienda, Teresa Taboas puxo 500.000 Euros enciama da mesa e fíxose o proxecto legalizando a industrial que ata o momento era só rústico. Agora está na fase de ordenalo, metendo servicios. Unha parte tócale ó concello e o sistema que se escolleu é por expropiación e quen o está xestionando é Zona Franca. Eu defendo quen ten que botar man de todo eso é a Xunta de Galicia. E ten que por na mesa os cartos para todo eso. Para a Administración Autonómica os 24 millóns de Euros é calderilla para organizar todo o polígono. Eu vexo que por aí adiante hai polígonos nos que se gastaron millonadas e están en silvas. O Polígono Ten demanda de empresas que agora non se pode instalar. E deixar de pasala pelota facéndose cargo , e teríamos Emprego de calidade. E que os mozos agora ben preparados non tivesen que emigrar.

PuntoLimpoGondomarPerson: Dicíanos que tamén foi concelleiro de medio ambiente. Sabemos que o planeta cada vez se está quentando mais, degradándose, extinción de flora e fauna.¿Qué poden facer os Concellos neste aspecto?

Antonio Araújo Quintas: Moito. O problema do medio ambiente é planetario. E unha frase que nos temos remarcada dun filósofo é: “Pensar globalmente, actuar localmente”Forma parte dos nosos principios políticos. Dende crear conciencia na xente, que non é pouco, con campañas, información, traballos de rúa, nas escolas,… Cousas tan simples como crear un folleto para as casas dicíndolle o que non poden tirar polo retrete abaixo para que a depuradora non se estrope.

Dende a información ata por exemplo cambiar as caldeiras de biomasa. Aforro en emisión de gastes contaminantes, composteiros urbanos , voluntariado mediambiental, o proxecto río,… que xa está feito.

Person:Medio ambiente, cultura por reciclar, ¿Qué pasa co “Punto Limpo”?

Antonio Araújo Quintas: ´´e unha peza clave para nos. Ten a función de recoller para reciclar pero ten a función pedagóxica moi grande. No último ano deixamos fora de circulación mais de 400 Toneladas de lixo que foi a otros circuitos. Gondomar necesita dous puntos limpos. Un para lebar alí todo aquello que non é compostable que é o 50% do peso e logo o resto (plásticos, vidros,cartón,…) eliminas prácticamente a recollida de lixo. A recollida de lixo en Gondomar é un millón de euros anuais do orzamento. Aforro económico para o concello e medioambiental. O Punto Limpo ten que traballar independente da recollida ordinaria. Crearía competencia para empresa e creación de Emprego. O cidadán pagaría igual os cincuenta euros. Poderíase facer a recollida domiciliaria de mobeis.

Person: Para rematar gustaríanos que nos dixera algo que lle gustaría comentar.ManifiestoMiñorAraujo

Antonio Araújo Quintas:Comentar que a nosa idea é traballar o Plan de Ordenación de Urbanismo, atención ás parroquias , que non hai cidadáns de primeira nin de segunda e crear a participación cidadán.Colectivos, asociación que poidan participar , que votar cada catro anos non chega. E esta é para nos a primeira e o que nos diferencia dos demais partidos.Crear un Regulamento de participación cidadá, que case estaba feito. Que os representantes falen das necesidades que se presentan. E que poidan participar nos plenos.

 

ordenador

Ciencia y Tecnología

El CSIC participa en la iniciativa MAÑANA para resolver los retos del futuro de la sociedad

BombillasCon el objetivo de diseñar, divulgar y construir el futuro de la sociedad y centrándose en el crecimiento sostenible, la habitabilidad y el bienestar se celebra en IFEMA hasta el 14 de junio la primera edición de MAÑANA, una iniciativa que organizan IFEMA-Feria de Madrid y Barrabés.biz y en la que colaboran el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Autónoma de Madrid. El evento reúne a más de 6.000 personas y cuenta con la participación de científicos, empresas, emprendedores, fundaciones, start-up así como representantes de la administración pública que participan en ponencias, mesas redondas y talleres.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha inaugurado este miércoles el acto al que ha asistido el vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del CSIC, Jesús Marco.

Leer más...
 
5 innovaciones que le cambiarán la cara a la medicina

OjoBionicoOjos biónicos, wearables, impresión 3D... La tecnología no descansa en la mejora de nuestro bienestar.

Vivimos tiempos apasionantes en lo que a la evolución de la medicina respecta. Las terapias génicas prometen dar soluciones a enfermedades que hasta ahora eran incurables, mientras que la robótica ofrecerá unos niveles de precisión quirúrgica que eran impensables hace unos años. ¿Pero en qué otros campos se están produciendo innovaciones tecnológicas que determinarán la medicina del mañana? Estas son algunas de las líneas de investigación más interesantes.

Ojos biónicos
Existen audífonos para superar problemas auditivos, pero la ceguera sigue siendo uno de los grandes retos tecnológicos. Un grupo de investigadores de la Universidad de Minnesota acaba de dar un paso más hacia la creación de un ojo biónico que permita devolver la visión a los pacientes. Para ello, han recurrido a la impresión 3D, que permite imprimir circuitos electrónicos en superficies curvas.

Leer más...
 
Científicos logran por primera vez mantener un cerebro vivo fuera del cuerpo

CerebroHumanoTal vez el polémico científico Sergio Canavero, el mismo que ha afirmado desde 2015 que realizará el primer trasplante de cabeza de la historia y que ha sido largamente cuestionado por la comunidad científica, no esté tan equivocado después de todo.

Esto porque un equipo de investigadores de la Universidad de Yale asegura haber realizado con éxito experimentos en 200 cerdos, procedimiento que involucró mantener sus cerebros vivos hasta 36 horas después de ser decapitados.

La operación pudo resucitar los cerebros de los cerdos sin estar conectados a su cuerpo a través de un proceso complejo y delicado donde se empleó un sistema llamado “BrainEX”, que bombea sangre artificial rica en oxígeno a través de las áreas necesarias para mantener el órgano vivo.

Leer más...
 

BRASIL

La Ballena Azul

BallenaAzulEl ministro brasileño de Justicia, Omar Serraglio, pidió a la Policía Federal que investigue el juego virtual conocido como “Ballena Azul” tras la alarma creada en las últimas semanas por las muertes de adolescentes presuntamente vinculadas a este fenómeno.

La decisión del ministro responde a una solicitud de varios diputados federales y del alcalde de Curitiba, Rafael Greca, que presentaron documentación sobre suicidios y autolesiones que involucran a adolescentes.Similar a un juego de rol, la “ballena azul” propone a los participantes 50 desafíos para cumplir y el suicidio es el último de la lista.

Los adolescentes reciben mensajes en su teléfono o en perfiles de Facebook para unirse a grupos cerrados y poder participar en el juego.
Entre los retos a ser superados hay algunos simples, como dibujar una ballena en un papel y otros más mórbidos, como cortarse los labios, hacerse un agujero en la mano, tatuarse una ballena en el brazo con una lámina o pasar 24 horas sin dormir viendo películas de terror.
La última voz de alerta en Brasil se alzó hoy en Manaos donde una madre ha denunciado que al menos doce jóvenes participan en el juego, según el portal G1.

Leer más...
 
Declive económico

micheltemerEl Gobierno de Michel Temer ha anunciado un retroceso del 3,6% en el PIB de 2016, un resultado muy inferior al previsto por los expertos

Sin superar la crisis política y económica que atraviesa desde 2013 –cuando surgieron las protestas contra el Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT)–, Brasil no consigue salir de la recesión, la más larga desde los años treinta. El Gobierno de Michel Temer anunció este martes el retroceso del 3,6% en el PIB de 2016, un resultado muy inferior al previsto por los expertos. Al anunciar el resultado, la coordinadora de Cuentas Nacionales del Instituto de Estadística, Rebeca de La Rocque Palis, señaló que «como el PIB cayó y la población aún está creciendo, tuvimos tres años de baja en el PIB per capita, una reducción del 9,1%, lo que significa empobrecimiento».

Leer más...
 

No data available
Vigo
--- °C
Weather details
iconoFacebook iconoTwitter iconoYoutube

Deportes

Champion League. Dominio del fútbol inglés,final con arbitraje que influye en el resultado

Llegan a la final de la Champion League dos equipos ingleses cuando son los ingleses los clubs con mayores presupuestos del fútbol mndial. Hasta aquí todo de lo más prosaico. ¿Manda don Dinero? ¿Cuando no, en el mundo del fútbol? El fútbol inglés gasta más dinero que ningún otro, en estos momentos y los resultados no parecían hasta esta edición acordes con el montante económico puesto en la balanza por unos y otros.

Era pues más poética la competición en ediciones anteriores. No es que los equipos que la ganaban fuesen lo que se dice pobres, pobres de pedir. -Esto es fútbol Sres, y a nadie pilla de sorpresa- en todas partes suben a lo más alto en el escalofón, no médicos, o científicos en general de más notable aportación al interés de la humanidad, en su conjunto, sino gentes aclamadas por las muchedumbres en fiebres colectivas, de sácame acá esas prisas por lo bueno, que yo opto por perder el tiempo como los demás en estos momentos por tal cual tontería en la cual andamos todos (o muchos, agarrados en sus cataplines cerebrales por a ver a qué tontería nos dedicamos finalmente en esta o aquella parte del mundo sin empacho) porque a eso andamos en el pijo juego de caernos bien unos a otros. En el mismo tipo de compulso enroscamiento. Es casi cosa de por donde caen aquí los orgasmos. Y qué atención y entimistamiento los desencadena con liberación de las dopaminas correspondientes. Mientras no agotan la sorpresa y el recorrido. Que tendrá como todo lo entrevisto agotado ciclo.En esta clase de enganches y desenganches

Es el caso que llegaron a la final, de forma un tanto inesperada pero según se vea merecida, dos equipos ingleses: El Totenham, y el Liverpool. Final que tuvo lugar ya entre ellos en el Wanda Metropolitano, de Madrid. Muchos miles de entusiastas ingleses se dieron cita en la Capital de España, para vivir 'in situ' la final, y la emoción de la final en la capital de España. Verbena previa de todos y apoteosis final de una de las partes, en el acontecimiento y la visita. Pero todo eso y el resultado obedeció a cuestiones y valores objetivamente futbolísticos? Aparecen resoluciones del protocolo balompédico hartamente discutibles de gran incidencia en el resultado. En el mundo sajón, las apuestas son algo extendido, y de control difuso. No se puede afirmar que hayan tenido que ver con el resultado. ¿Se puede negar?

Leer más...
 
At. Bilbao 3 -Celta de Vigo 1

AtBilbao3CeltaDeVigo1Partido muy importante para los dos equipos. Para el atlético en aras a su inclusión en Europa, y para el Celta de Vigo por lo que afecta a su permanencia en la 1ª división del fútbol español. Fue el Bilbao el que más empeño puso en llevar a su rivera la suerte del encuentro, y el Celta de Vigo el que jugó como si nada tuviese que perder en ello. El Bilbao alcanzó su objetivo y venció merecidamente. Con resultado final de 3 a 1, campeando en su marcador. Los tres puntos en litigio se quedan esta vez en el país vasco

La primera parte fue de claara superioridad del atlético de Bilbao. En el juego y en el marcador. En el minuto 15 de Penalti Raúl García fuerte y al centro consigue el primer gol.Rubén Blanco se estira hacia uno de los laterales. En el minuto 16 el mismo Raúl García en no muy feliz intervención de Rubén Blanco. Finalmente en el minuto 39 de la primera parte anota Williams en gran error de Rubén Blanco. Con el resultado de 3 a 0 , concluye la primera parte.

Leer más...
 

CARTEL2